FAQs

Frequently Asked Questions


Tak, jednak musi to zostać zgłoszone odpowiednio wcześniej i wymaga zgody Wynajmującego.

Tak, jednak wymagana jest indywidualna zgoda Wynajmującego. W zależności od dodatkowych uwarunkowań może zostać naliczona dodatkowa opłata (np. odbiór samochodu za granicą)

Ważny dowód osobisty lub paszport oraz prawo jazdy akceptowane w Polsce

Tak, jednak konieczne jest zgłoszenie tego faktu i przedstawienie dokumentu tożsamości oraz akceptowalne w Polsce prawo jazdy osoby kierującej.

Nie ma minimalnego czasu wynajmu, jednak nie wynajmujemy na godziny.